Krajinářsko-urbanistická studie Císařského ostrova

< Předchozí fotka Následující fotka >

Lokalita:
Praha, Císařský ostrov
Projekt:
2009
Investor:
Odbor městského investora Magistrátu hl.m.Prahy
Autoři:
V. Danda, J. Kosnar, P. Ullmann, O. Smolík, J. Klika

Celkový koncept reaguje na charakteristické zákonitosti území. Severní břeh ostrova je koncipován jako přirozeně tvarovaný terén - niva s volně vedenou cestou propojující celé území. Jižní břeh lemující plavební kanál je navržen zčásti jako městské nábřeží s promenádou a stromořadím, zčásti jako technická navigace s hrází podél stávající čistírny. Prostor nad novou vodní linkou ÚČOV je navržen pro rozšíření pražské zoo s okružní vyhlídkovou trasou vláčku. Prostor stávající čistírny je koncipován jako areál pro sportovní aktivity a odpočinek v přírodě.

< Předchozí projekt Následující projekt > Detail projektu Všechny projekty