Soutěž – Památník generála Pattona v Plzni (2. cena)

< Předchozí fotka Následující fotka >

Lokalita:
Plzeň
Projekt:
2009
Vyhlašovatel soutěže:
Statutární město Plzeň
Autoři:
V. Danda, P. Ullmann, R. Kupka, O. Smolík, J. Kosnar

Hodnocení poroty: Návrh velmi citlivě vstupuje do určeného prostoru a plně využívá i možnosti částečného zásahu do zelené plochy. Svým hmotovým těžištěm však nezasahuje rušivě do průhledů na divadlo ani na budoucí kavárnu. Navržené řešení nijak neomezuje intenzivní pěší provoz v tomto místě a přitom důstojným způsobem do této frekventované plochy vysouvá pancéřovou desku s významnými životopisnými daty generála Pattona. Vlastní stéla je umístěna mimo komunikační plochy a je tvořena pancířem s kruhovými otvory, které se při dálkovém pohledu skládají do podoby generálovy tváře. Výška stély i rozměry podnože svým měřítkem harmonizují s budoucí úpravou celého prostoru. Použitý materiál – pancíř představující tankovou divizi naznačuje zároveň demarkační linii a jeho předností je v neposlední řadě i to, že je v podstatě bezúdržbový. Kladem je i skutečnost, že se autor zabýval také nočním nasvícením celého díla. Celkové náklady díla jsou přiměřené.

< Předchozí projekt Následující projekt > Detail projektu Všechny projekty