Rentgenový pavilon, rekonstrukce a dostavba monobloku, Nemocnice Litomyšl

< Předchozí fotka Následující fotka >

Lokalita:
Areál Nemocnice Litomyšl
Projekt:
2001 - 2002
Realizace:
2002 – 2004
Investiční náklady:
300 mil. Kč
Investor:
Nemocnice Litomyšl
Autoři:
V. Danda, J. Kosnar, R. Homolka, M. Hůla

Pavilon je realizován jako přístavba k původnímu monobloku nemocnice. V horním podlaží, napojeném na vstup pacientů, jsou umístěny RTG vyšetřovny, šatny a příslušenství pro pacienty. Vyšetřovny jsou vybaveny špičkovou technologií včetně CT a zařízením pro angiografii. Spodní podlaží slouží jako technické zázemí s kotelnou, trojovnou VZT a chladu a zařízení pro zaměstnance.

Stavba zahrnuje komplexní rekonstrukci nemocničního monobloku (jednotlivé obory pro dospělé pacienty se samostatnými lůžkovými částmi, JIP, ARO a operační sály, rehabilitace, OKB, pediatrie, zázemí pro pacienty a personál), přístavbu RTG pracoviště a nové vstupní části s malou restaurací pro návštěvníky. Mimo hlavní objekt jsou řešeny inženýrské sítě, kyslíková stanice s mediplyny a energetické zázemí. Ateliér AND zpracoval v roce 2001 na základě ideového generelu ateliéru Burian - Křivinka projekt pro stavební povolení a v roce 2002 realizační dokumentaci.

< Předchozí projekt Následující projekt > Detail projektu Všechny projekty