O nás

Skupina architektů Andarch

Zleva sedí: Jaromír Kosnar, Radovan kupka, Zdeněk Hrách,

Miluše Zavázalová, Miloš Hůla, Vratislav Danda,

Klára Boučková, Pavel Ullmann, Ondřej Smolík, Josef Klika

O nás

Architektonický atelier AND se zabývá navrhováním budov, tvorbou interierů, zahradní architekturou a urbanismem. Významný podíl tvoří urbanistické studie, generely a areály zdravotnických, sociálních a administrativních zařízení. Dále atelier zajišťuje komplexní inženýrskou činnost od projednání v územním a stavebním řízení až po autorský dozor investora.

Základ týmu tvoří trojice architektů Vratislav Danda, Pavel UllmannJaromír Kosnar. Tito architekti vedou tým složený z kmenových architektů a specialistů atelieru. Pro zajištění i těch nejsložitějších staveb spolupracuje atelier AND s více než 50 projektanty a sdruženími.

Díky této organizační struktuře je atelier schopen operativně reagovat na nejrůznější požadavky investorů.

Udržujeme systém řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikační osvědčení o splnění podmínek normy bylo ateliéru vydáno dne 28. 4. 2006.

Pojištění odpovědnosti za škodu: 10 mil. Kč (Česká pojišťovna a.s.). Pro rozsáhlejší akce sjednáváme samostatné pojištění zodpovědnosti za škodu (např. 40 mil. Kč - akce Nemocnice Domažlice, Česká pojišťovna a.s.).